ANTİBİYOTİK TEST KİTİ

Antibiyotik Test Kiti

İmmunolojik yöntemler antijen ve antikorların kalitatif ve kantitatif tesbitini sağlamaktadır. Antijenler kendilerine karşı hazırlanmış antikorlar ile reaksiyona girebilmektedir.

Antijen-antikor reaksiyonunun spesifik olmasından dolayı reaksiyonda antikorların kendi antijenlerini bulabilmesi için ideal-uygun örneklerin reaksiyonu gerekir. İmmunolojik bir testin doğruluğu için kullanılan antikorun kalitesi yani antijenlere karşı olan spesifikasyonu çok önemlidir.

Gıda maddeleri analizinde selektif-immunolojik test yöntemleri gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Süt ve ürünleri alanında ise son yıllarda çeşitli mikroorganizmaların antibiyotikler, sülfonamitler vb. tespiti yanında, koyun ve keçi sütü veya ürünlerinde inek sütü varlığının belirlenmesi için immunolojik bir test olan ELISA testinden yararlanılmaktadır.